Cecogest ERP

Sistema ERP de gestió intrgral per a la PYME

Gestió integral de les empreses multisectorials amb mòduls verticals per a les empreses de construcció i agrícoles.

El nostre ERP desenvolupat en diferents tecnologies (Oracle, Java) , permet gestionar de manera integrada la facturació, la comptabilitat, els recursos humans i la maquinària, havent estat implantat en diversos centenars d’empreses on ha demostrat la seva fiabilitat i robustesa

–Implantat en format client/servidor TCP/IP o en format web

–Xarxes locals i terminals remots a través de línies d’alta velocitat i/o Internet

–Connexió amb els portals de les Administracions Públiques

–Integració de tecnologies mòbils (Terminals intel·ligents, localitzadors GPS)

–Integració sistemes identificació (biomètrics, RFID)

 

Recursos Humans

–Gestió operaris i partes de feina, tot utilitzant terminals intel·ligents

–Nòmines

–Control horaris i vacances

Facturació

–Pressuposts i facturació

–Compres

–Clients

Recursos Maquinària

–Agenda i partes de màquina

–Comptadors

–Control de costs

–Gestió de reparacions

–Ingressos i Amortitzacions

Comptabilitat

–Financera

–Analítica

–Pressupostària

–Fiscal

Logística

–Seguiment

–Planificació

–Partes

–Albarans

Terminal Punt de Venda (TPV)

–Tiquets de venda

–Passarel·la de pagament

–Integració dispositius externs